Kontaminacija zemlje, vazduha i vode u Krupcu, Opština Trnovo

„Otpad nije smeće! Otpad je sirovina na pogrešnom mjestu“

Prilikom odlaganja (nesortiranog) otpada nastaje zagađenje zemljišta, vazduha i pitke vode koja se nalazi u neposrednoj blizini pomenute lokacije. Osim komunalnog otpada na istu lokaciju se odlaže i medicinski, životinjski, industrijski te drugi otpadi sa više različitih lokacija iz Bosne i Hercegovine. Pored žarišta zagađenja, u neposrednoj blizini, postoje i drugi polutanti; spalionica guma, asfaltna baza kao i hidrocentrala. Pomenuto područje obuhvata nekoliko izvorišta pitke vode gdje gravitira 10 000 stanovnika, a u širem području rijeke Željeznica, u Sarajevskoj oblasti, nastanjeno je 500 000 stanovnika.
Ukoliko se ovaj problem ne počne rješavati u bliskoj budućnosti, može početi uticati na vodosnadbijevanje grada Sarajeva , presušivanjem riječnog korita te zagađenjem tla i vazduha koje može uzrokovati mnogobrojna anomalična oboljenja kao i uništenje flore i faune.
Ne postoji volja vlasti da se ovaj problem riješi!
Osim zatvaranja, gore navedenih zagađivača, kojim bi donekle riješili pomenute i prijeteće probleme; potrebna ja i konzervacija (stabilizacija) otpada, selekcija otpada na izvoru, izgradnja regionalne deponije po zakonski određenim standardima, stvaranje kritične mase te kampanjski, kroz obrazovni sistem, ukazati široj javnosti šta su sve posljedice ovakvog odlaganja otpada.

Podijeli

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Pročitajte još

Vijesti

Vazduh

Tlo

Eko teme