Brošura “Mjere zaštite zraka i zemljišta”

Autor: Nihad Harbaš, mr. mašinstva i ekspert za energiju Brošura je namijenjena za podizanje svijesti javnosti o zaštiti zraka i zemljišta u cijelosti. Ubrošuri su obrađena dva segmenta iz oblasti zaštite okoliša i ljudskog zdravlja – kvaliteta zrakai kvaliteta zemljišta. Dat je pregled aktivnosti koje je potrebno poduzeti da bi se izbjegla i,gdje i kada […]