Urađena studija raspodjele izvora zagađenja vazduha za 6 gradova u Bosni i Hercegovini

Švedska agencija za zaštitu okoline (SEPA) objavila je prvi dio opsežnog trodjelnog istraživanja zagađivača zraka, kojim će se procijeniti koje su zagađujuće materije prisutne u zraku, odakle dolaze i gdje se šire. Ova studija raspodjele izvora zagađenja vazduha je urađena za Sarajevo, Zenicu, Tuzlu, Banju Luku, Brod i Bijeljinu Prema vijestima iz projekta IMPAQ, prva […]