Nastavljamo sa jačanjem kapaciteta organizacija civilnog društva

U hotelu Termag, na Jahorini održan je trening “Zagađenje vazduha i zemljišta sa fokusom na poljoprivrednu proizvodnju i korišćenje fosilnih goriva i osnovnu zaštitu vazduha i zemljišta” za organizacije civilnog društva čija je oblast djelovanja zaštita okoliša. Trening je trajao tri dana (22.-24. novembar 2022. godine) i na pohađalo ga je više od 30 učesnika. […]