Vazduh

ZAGAĐENJE VAZDUHA

Zagađenje vazduha podrazumijeva prisustvo određenih materija, čestica i štetnih plinova u zraku koji mu nisu svojstveni po prirodi i u razinama koje štetno utiču na ljudsko

Pročitajte više »