O projektu

Projekat GreenWorks

Uticaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta je projekat, čija je vrijednost oko 500.000 eura, a finansiran je od strane Europske unije. Projekat realiziraju Centar za razvoj i podršku sa partnerima: Centar za ekonomski i ruralni razvoj (CERD) iz Laktaša i Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini (MRRBiH) iz Istočnog Sarajeva.

Realizacijom projekta nastojimo, pojačati uticaj civilnog društva u području zaštite okoliša i klimatskih promjena, izgradnjom kapaciteta OCD u ovim oblastima, njihovim umrežavanjem i javnom kampanjom. Stoga ćemo sa partnerskim organizacijama raditi na uspostavi mreže OCD-a „GreenWorks“ i sticanju znanja i vještina OCD-a u mrežavanju, zagovaranju, sudjelovanju u donošenju odluka, praćenju javnih politika, zastupanju prava i interesa građana u zaštiti okoliša te zagovaranju i promicanju važnosti zaštite zraka i tla. Važan segment projekta jeste i promocija važnosti zaštite zraka i tla i koncepata rješenja za smanjenje zagađenja te njihovog značaja za održivi razvoj.

Planirana dostignuća:

        Uspostavljena funkcionalna koalicija mreža „GreenWorks“ koju čine lokalne OCD i postojeće BiH mreže, koja će raditi na promociji rješenja za zaštitu zraka i tla.

        Poboljšani kapaciteti najmanje 45 organizacija civilnog društva u oblastima: zelena rješenja u zaštiti tla i zraka, sudjelovanje u donošenju odluka, zagovaranje i lobiranje i praćenje javnih politika, OCD upoznate sa dobrom EU praksom i dostupnim mehanizmima i akcijama civilnog sektora u ovom području, uključujući dodjelu grantova za implementaciju 12 projekata od strane OCD-a.

        Unaprijeđeni dijalog i saradnja između OCD-a i vlasti, kroz zajedničke aktivnosti – Studija o uticaju individualnih ložišta na zagađenje zraka na području Tuzlanskog kantona i negativni utjecaj poljoprivredne proizvodnje na zagađenje tla u širem regionu Banja Luke, Lijevče polje.

        „GreenWorks“ mreža promovisana i povećana svijest javnosti o negativnom uticaju fosilnih goriva i poljoprivredne proizvodnje na okoliš – zagađenjem zraka i tla, o važnosti provedbe ekoloških reformi, postupnim smanjenjem korištenja uglja za grijanje, u cilju manjeg zagađenja zraka u Tuzlanskom kantonu i smanjenjem zagađenja tla poljoprivrednom proizvodnjom, u Republici Srpskoj.