Vazduh

Aerozagađenje

Posljednjih decenija građani BIH se bore sa posljedicama aerozagađenja. Zagađenja se kreću od umjerenog nivoa u ljetnjem periodu do izuzetno visokog u zimskom. U prilog

Pročitajte više »