Aerozagađenje

Posljednjih decenija građani BIH se bore sa posljedicama aerozagađenja. Zagađenja se kreću od umjerenog nivoa u ljetnjem periodu do izuzetno visokog u zimskom. U prilog tome govori činjenica da je BIH prema podacima SZO druga na svijetu po broju smrti od posljedica aerozagađenja. Pored toga u vremenu pandemije COVID-19 koja kao i aerozagađenje direktno utiče na respiratorni sistem, ovaj problem dobija širu dimenziju.

Uzroke vidimo u čitavom spektru faktora, od industrijskih do onih koje možemo identifikovati kao posljedice djelovanja pojedinca. Da bi se pristupilo sistematskom rješavanju ovog kompleksnog problema, od velike važnosti je pristupiti sveobuhvatno.

Lanac problema prepoznajemo u tome što su prije svega, građani neinformisani o kvalitetu vazduha koji udišu, u skladu s tim ne postoji kontinuiran i argumentovan pritisak na nadležne organe i donosioce odluka da učine konkretne korake koje vode ka rješavanju problema aerozagađenja i posljedica istog. U skladu sa tim smatramo da je potrebno:

–          obezbjediti kontinuirano i transparetntno informisanje građana o kvalitetu vazduha (PM čestice)

–          obezbjediti edukacije o posljedicama aerozagađenja

–          kreirati kampanju koja adresira ključne probleme koji se tiču odgovornosti nadležnih, krenuvši od lokalnog do viših nivoa

–          Inicirati usvajanje strateških dokumenata

–          kreirati terenske akcije koje se tiču urbane mobilnosti i promocije ekološki odgovornih stilova života

–          kreirati platformu “DaDišem” koja će biti stjecište informacija i aktivističkog djelovanja za čistiji vazduh u Bosni i Hercegovini

Sistematski pristup je osnova posmatranja velikih problema, građanski aktivizam je ključ, a informisana i osnažena javnost mehanizam pritiska koji može donijeti promjene koje želimo.

Podijeli

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Pročitajte još

Vijesti

Vazduh

Tlo

Eko teme