Prezentacija primjera dobre prakse programa za smanjenje zagađenja zraka i zemljišta iz EU

Krajem novembra 2022. godine, tačnije 29. i 30. novembra 2022. godine u Neumu, u hotelu Marea održana je prezentacija primjera dobre prakse programa za smanjenje zagađenja zraka i zemljišta iz EU. Organizator prezentacije Centar za razvoj i podršku iz Tuzle predstavio je za 15 učesnika, većinom predstavnika javnih ustanova i institucija relevantnih za oblast zaštite okoliša […]

Učešće u donošenju odluka za zeleniju budućnost

U hotelu Kardial, u Tesliću održan je trening “Učešće u donošenju odluka za zeleniju budućnost”, čime je mreža organizacija civilnog društva GreenWorks nastavila jačati svoje kapacitete. Trening je trajao tri dana (15.-17. decembar 2022. godine) i na pohađalo ga je oko 30 učesnika. Organizator treninga je Mreža za ruralni razvoj u BiH (MRR u BIH) […]

Nastavljamo sa jačanjem kapaciteta organizacija civilnog društva

U hotelu Termag, na Jahorini održan je trening “Zagađenje vazduha i zemljišta sa fokusom na poljoprivrednu proizvodnju i korišćenje fosilnih goriva i osnovnu zaštitu vazduha i zemljišta” za organizacije civilnog društva čija je oblast djelovanja zaštita okoliša. Trening je trajao tri dana (22.-24. novembar 2022. godine) i na pohađalo ga je više od 30 učesnika. […]

Dodjeljeno 12 grantova u okviru GreenWorks projekta

Nakon procesa evaluacije ukupno 20 pristiglih prijava odabrano je 12 prijedloga projekata kojima će biti dodjeljena grant sredstva. Kroz implementaciju ovih 12 projekata orijentiranih na lokalne zajednice, cilj je  da se promovira zaštita okoliša, rad organizacija korisnika grantova, i važnost civilnog društva uopće, obzirom da lokalno stanovništvo nije dovoljno informirano o stvarnoj ulozi i važnosti […]

GreenWorks – potpisani Ugovori o dodjeli grantova

U Banja Luci he 20. oktobra u Banja Luci 12 organizacija civilnog društva potpisalo Ugovor o dodjeli granta u okviru projekta GreeenWorks/ZeleniRadovi- uticaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta. Dobitnici granta će u narednom periodu imati priliku da daju svoj doprinos u oblasti smanjenja zagađenja zraka i zemljišta. Maksimalni iznos pojedinačnog granta je […]

OBAVJEST O PRODUŽENJU ROKA

Referentni broj poziva: 2020/421-494 – GreenWorks – 2022                                               OBAVIJEST O PRODUŽENJU ROKA Centar za razvoj i podršku CRP u konzorciju sa Centrom za ekonomski i ruralni razvoj CERD i Mrežom za ruralni razvoj u BiH MRRBiH u okviru projekta “GreenWorks – ZeleniRadovi, uticaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta” je 29. juna 2022. […]